Thể thao thế giới trong cuộc chiến chống COVID-19: Còn nguyên bài học của 100 năm trước

15:15 17/03/2020

Đại dịch COVID-19 gây kinh hoàng về mức độ lây nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt trong xã hội và thể thao cũng không ngoại lệ.

Ý kiến bạn đọc