Nghệ sĩ violin Nguyễn Thiện Minh:

“Tôi muốn xóa bỏ thành kiến hàn lâm của âm nhạc cổ điển”

08:08 20/08/2020

Tôi có duyên trò chuyện với nhiều nghệ sĩ cổ điển từ nước ngoài trở về Việt Nam làm việc, đó là nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh, nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân, Phan Đỗ Phúc, nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, Nguyễn Thiện Minh.

Ý kiến bạn đọc