V.League, một góc nhìn "cong": Văn hoá lách!

13:30 04/09/2014

Nhìn lại một mùa giải đã qua, bỗng thấy văn hoá lách và công nghệ lách đã hiển hiện ở quá nhiều người, nhiều giới, nhiều bộ phận.

Ý kiến bạn đọc