VMMAF và cơ hội cho võ thuật Việt Nam

21:35 04/03/2020

Sự ra đời của Liên đoàn MMA Việt Nam (VMMAF) được xem là bước tiến lớn trong việc phổ biến và phát triển MMA (Mix Martial Arts – võ tự do) tại Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc