Vận động viên bóng bàn Trần Tuấn Quỳnh: Tài năng đi cùng khổ luyện

10:29 10/11/2016

20 năm gắn bó, bóng bàn như là "món nợ" lớn đối với Trần Tuấn Quỳnh. Bóng bàn đã cho anh tất cả nên phải làm gì đó trả cái ân tình này, không thể dễ dàng mà từ bỏ nó được.

Ý kiến bạn đọc