Văn học vẫn nợ đề tài Công an những tác phẩm lớn

17:22 23/08/2020

Cuộc thi viêt tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ 4 đang đến giai đoạn kết thúc. Cuộc thi đã thu hút một lực lượng đông đảo các nhà văn trong và ngoài lực lượng Công an tham gia, cho thấy sức hấp dẫn của đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” đối với văn học nghệ thuật. 

Ý kiến bạn đọc