Nhìn từ Copa America 2015:

Vì anh là Messi ?

16:28 12/07/2015

Vì anh là Messi, nên anh đã xuất sắc ngự đỉnh đầu bóng đá thế giới ở cấp độ cá nhân, và cấp độ CLB. Vậy thì phải chăng, cũng vì anh là Messi nên anh buộc phải lỗi hẹn, lỡ làng trong màu áo ĐTQG? Anh phải như thế để tiếp tục chứng minh cái chân lý tồn tại từ ngàn xưa, không chỉ trong địa hạt bóng đá: Ông trời nào có cho ai tất cả!

Ý kiến bạn đọc