20 năm đi qua

Những cuộc đời sau cơn bão dữ Tin ngày: 03/09/2018 07:53

Cơn bão Linda quét qua vùng biển Cà Mau, một thế hệ ngư phủ mất đi và một thế hệ lớn lên mồ côi cha. Sau 21 năm, những nỗi đau còn đó...

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417