Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Juan Carlos Pinzon

1.001 kiểu Bộ trưởng Quốc phòng phải ra đi Tin ngày: 21/09/2015 15:00

Quyết định bãi chức Bộ trưởng Quốc phòng của Tổng thống lâm thời Burkina Faso Michel Kafando đối với Thủ tướng Isaac Zida được coi là một phần trong những biện pháp cải tổ nội các nhằm đảm bảo sự ổn định ở quốc gia Tây Phi này trước khi tổ chức tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 10/2015.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417