Chánh Lục phẩm

Quan nhân thì nghèo Tin ngày: 08/01/2015 11:00

Cuối cùng thì ông Chánh Lục phẩm về hưu, theo quan chế nhà Nguyễn là Tri phủ cũng đã trả lại căn biệt thự công cho tổ chức. Quan nhân đương nhiệm, vì tình nghĩa vội vàng hoạch định đất đai để yên an chỗ ở cho ông Chánh lục phẩm. Mà ông Chánh Lục phẩm đã có chỗ ở chưa(?). Chắc chắn, không thể không có.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417