Chatbot google

Chatbot google: Đạt trình độ gần như con người Tin ngày: 06/03/2020 11:00

Google cho biết chatbot mới nhất của họ đã đạt trình độ giống như con người nhất từ trước tới nay, với khả năng lưu trữ 341GB dữ liệu phương tiện truyền thông xã hội.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417