Con vỏi con voi

Con vỏi con voi Tin ngày: 30/12/2015 08:03

Thói quen xếp hàng thời bao cấp đã bị quên mất khi đất nước mở cửa. Thời bao cấp, ai chen ngang sẽ thấy mình rất chướng nhưng ngày nay thì người theo trật tự trở thành thiểu số. Việc tiêm vaccin ở Hà Nội vừa qua đã khiến cho hàng nghìn phụ huynh chen nhau, thậm chí ngất xỉu nhưng ý chí kiên cường bám trụ thì không gì lay chuyển nổi. Tình thương con đã khiến họ có một ý chí thép và nỗ lực ngang tắt để tìm kiếm vận may cho con mình. 

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417