Đền Hoysaleswara

Đền Hoysaleswara: Bằng chứng về máy móc cơ khí thời cổ đại Tin ngày: 03/12/2017 18:09

Ấn độ là vùng đất của nền văn hóa đa dạng. Nơi đây có rất nhiều đền thờ nổi tiếng như đền Vàng, đền Taj Mahal, các đền thờ mặt trời...

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417