Đức Tin và Ánh Sáng

Để trở nên người hơn Tin ngày: 26/10/2020 08:43

Nhà triết học và nhà nhân đạo người Pháp Jean Vanier (1928 - 2019) là người suốt đời hoạt động để làm cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Ông là người nhiệt thành thường xuyên nhắc nhủ rằng mỗi một chúng ta, kể cả người tàn tật, đều được sinh ra với sứ mệnh đem lại một cái gì đó cho thế giới này. Vì vậy ông đã lập ra làng "Nhịp cầu" cho những người bị bệnh thần kinh và khởi xướng phong trào "Đức Tin và Ánh Sáng" cho họ và những người chăm sóc họ.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417