Hồ Tiềm

Dị nhân đóng giày2 Tin ngày: 27/07/2015 09:00

Hơn 40 năm, lão trở thành người kỹ thuật viên chỉnh hình câm điếc đặc biệt. Bàn tay lão kiến tạo ra hàng nghìn đôi giày cho những bệnh nhân khuyết tật, vực dậy niềm tin cho họ bước đi trên đường đời.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417