Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Đừng để di sản văn hóa nhân loại trở thành công cụ mê tín dị đoan Tin ngày: 12/12/2016 14:05

“Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào đêm 1-12 tại thành phố Addis Abada – Cộng hòa Dân chủ Liên bang Etiopia.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417