Tôn Vũ

Tiêu thổ Tin ngày: 11/01/2019 15:15

Tôn Vũ là một danh tướng vĩ đại của nước Ngô ở cuối thời Xuân Thu. Sinh thời ông nổi danh với tài điều binh khiển tướng như thần.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417