Tuấn đồng nát

Quái nhân làng Bát Tin ngày: 06/02/2016 11:00

Gọi là "quái nhân" bởi hắn sống khá lập dị và sản phẩm gốm của hắn làm ra cũng rất… lập dị. Hàng làm ra toàn thứ cổ quái chỉ người ưa lập dị thích. Và vì thế, có một thời gốm Tuấn làm ra, "người trần mắt thịt" khó chấp nhận. Nhưng bây giờ Tuấn lại nổi tiếng không chỉ ở làng Bát Tràng, ở Hà Nội mà nhiều người cả ta và Tây đều biết hắn dưới cái tên "Tuấn đồng nát".

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417