bộ óc quân sự

Lầu Năm Góc phát triển "chiến tranh khảm" - kỳ 2 Tin ngày: 05/03/2020 09:33

Trong các phòng thí nghiệm bí mật của Lầu Năm Góc, những bộ óc quân sự hàng đầu đang nghiên cứu một phong cách chiến đấu mới.

Lầu Năm Góc phát triển "chiến tranh khảm” Tin ngày: 12/02/2020 14:44

Trong các phòng thí nghiệm bí mật của Lầu Năm Góc, những bộ óc quân sự hàng đầu đang nghiên cứu một phong cách chiến đấu mới.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417