đất nước Chùa vàng

Yingluck gặp “bad luck” Tin ngày: 11/09/2017 11:09

Từ một người hoàn toàn không có kinh nghiệm chính trường, bỗng lên làm nữ Thủ tướng đầu tiên của đất nước Chùa vàng, nhiều người từng nói vui rằng Yingluck là “good luck” (vận may). Nhưng xem ra, hiện nay Yingluck đang chịu “bad luck” (vận rủi).

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417