điện thoại cũ

Dùng điện thoại di động cũ theo dõi lâm tặc Tin ngày: 04/12/2019 15:11

Thông qua tổ chức phi lợi nhuận Rainforest Connection của mình, Topher White đã "đóng gói" lại điện thoại thông minh Android cũ tạo ra thiết bị phát hiện khai thác gỗ bất hợp pháp

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417