dốc quỷ

Tận thấy ''Dốc quỷ'' Tin ngày: 25/09/2020 10:10

Người ta đồn rằng "Dốc quỷ" nằm trên một ngọn đảo hoang bốn bề lau lách, đêm đêm có những tiếng hú rợn người, những ánh lửa lân tinh lóe sáng, đất đá cháy đen, có một ma lực lạ lùng kéo ngược con người lên khỏi mặt đất… Và muốn đến đấy phải nhờ cảnh sát dẫn đường!

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417