hành trình đơn độc

Vững vàng trên mặt trận khốc liệt Tin ngày: 16/12/2015 08:00

Giấu kỹ thân phận và nhiệm vụ, họ băng mình vào dặm trường gió bụi. Từ những thông tin mờ nhạt, việc của họ là bằng mọi cách phải vẽ cho được sơ đồ hoàn chỉnh với đầy đủ các mắt xích trong đường dây ma túy. Đó là những hành trình đơn độc trên con đường đi giữa lằn ranh sống - chết. 

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417