hồi sinh

Chính phủ sẽ có giải pháp để hồi sinh những con sông ô nhiễm của Thủ đô Tin ngày: 19/04/2015 09:08

Ngày 18/4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi thị sát hiện trạng và các dự án chỉnh trị các đoạn tuyến sông phía Nam và Tây Hà Nội từ lâu đang báo động, khó khăn về nguồn nước cũng như mức độ ô nhiễm.

toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417