kinh tế xanh

Chuyển đổi xanh – Kinh tế hậu COVID-19 Tin ngày: 20/10/2020 16:58

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số (Digital Transformation) là thuật ngữ được nhắc đến khá nhiều, là định hướng phát triển quan trọng của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã làm bộc lộ rõ nhiều hạn chế của mô hình quản trị và phát triển kinh tế truyền thống.

Trung Quốc lần đầu tiên xếp hạng kinh tế xanh Tin ngày: 14/01/2018 14:24

Ngày 26-12-2017, Trung Quốc công bố một phong vũ biểu mới về sức khoẻ của các nền kinh tế khu vực dựa trên các chỉ số liên quan đến môi trường.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417