lobby

Ðũa thần lobby Tin ngày: 19/05/2017 11:07

Với vận động hành lang (lobby), các công ty dược có thể đập tan những làn sóng phản đối việc giá thuốc tăng cắt cổ, hoặc khiến các luật định về y tế, sức khỏe được ban hành theo hướng có lợi cho những sản phẩm thuốc của họ. Chỉ riêng tại Mỹ, mỗi năm ngành dược chi hàng trăm triệu USD cho hoạt động lobby.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417