ngôi hoàng đế

Dựng nước Vạn Xuân lên ngôi hoàng đế Tin ngày: 19/01/2020 11:37

Xuân Giáp Tý 544, Lý Bí lên ngôi vua, xưng là Lý Nam Đế, định đô ở cửa sông Tô Lịch, đặt tên nước là Vạn Xuân với mong muốn giang sơn xã tắc Xuân mãi đến muôn đời. Lý Nam Đế cũng là vị đế đầu tiên ở nước ta.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417