ngôn ngữ quốc tế

Học sinh khổ vì ngoại ngữ Tin ngày: 06/11/2016 11:22

Ngoại ngữ học được là tốt. Nhưng, đối với các bậc học phổ thông, thiết nghĩ, hãy cứ tập trung mà đào tạo tiếng Anh cho tốt. Tiếng Anh có thể là môn học bắt buộc với tất cả học sinh ở các bậc học, vì đó là thứ ngoại ngữ phổ thông nhất nước nào cũng dùng, ở đâu cũng dùng. Còn những ngoại ngữ khác như Nga, Trung, Nhật…thì nên chỉ là môn ngoại ngữ thứ hai

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417