nhảy vào biển lửa

Những người nhảy vào biển lửa Tin ngày: 21/11/2020 09:34

Lịch sử đã và đang ghi nhận một sự thật: lính cứu hỏa thật đặc biệt. Và, lính nhảy dù cũng  vô cùng đặc biệt. Vậy những người lính cứu hỏa nhảy dù đặc biệt đến cỡ nào?! Câu trả lời sẽ phải là: vô cùng đặc biệt!.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417