nửa kín nửa hở

Tất cả vì môi trường Tin ngày: 28/05/2017 17:03

Hôm qua đọc báo, chợt giật thót mình vì nhận ra người quen. Đó là con Lở ngày xưa ở cạnh nhà dưới quê.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417