nước thải

Xử lý 4 dòng sông bị ô nhiễm nặng ở Hà Nội Tin ngày: 13/06/2017 15:47

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU “Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417