phòng hóa

Những người đi "hóa giải" các vùng đất chết Tin ngày: 23/04/2019 17:30

Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đã lùi xa 44 năm, nhưng cho tới lúc này, vẫn có những vùng đất chết vì bị nhiễm độc Dioxin.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417