quan hệ xã hội

Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép… rượu Tin ngày: 19/10/2020 07:30

Nghị định 117 khiến một bộ phận không nhỏ anh em hay bị ép rượu mừng ra mặt. Các huynh đệ nhậu tối ngày thì âu lo vì quả thực nghị định làm anh em nhậu có phần chia rẽ đôi nơi. 

Tất cả đều đúng quy trình Tin ngày: 06/07/2016 16:22

Nếu tất cả đều đúng quy trình, tại sao đám đông lại hồ nghi?

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417