quỹ cộng đồng

Chông chênh gây quỹ cộng đồng Tin ngày: 10/03/2016 08:41

Gây quỹ cộng đồng để phát triển nghệ thuật không mới, hình thức này khá phát triển với những trang gây quỹ uy tín như: idiegogo.com, kickstarer.com, ig9.com... Tại Việt Nam, gây quỹ cộng đồng đang phát huy thế mạnh trong lĩnh vực xuất bản, tạo nên một làn sóng không nhỏ với nhiều tác giả trẻ.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417