quy tắc quốc gia

Internet: Trước viễn cảnh bị chia nhỏ Tin ngày: 09/12/2019 10:35

Cuộc họp năm 2019 của Diễn đàn Quản trị Internet, nơi tập trung những nhân vật nhiều ảnh hưởng của không gian mạng, diễn ra từ ngày 25 đến 29-11 tại Berlin. Một chủ đề nổi trội tại diễn đàn năm nay là sự can thiệp ngày càng tăng của các nước trong quản trị internet, đe dọa sẽ chia nhỏ "thế giới phẳng".

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417