sức yếu

Xin nghỉ cũng khó Tin ngày: 26/08/2016 16:43

Muốn thoái vị cũng không dễ. Phải nghiên cứu, xét kỹ đã. Ðó là chuyện Nhật hoàng Akihito, đã 82 tuổi, sức yếu vì tuổi cao, muốn nhường ngôi còn chưa được.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417