thiết bị có gắn camera

Bộ Tư pháp “trói tay” cảnh sát Ferguson Tin ngày: 03/02/2016 15:00

Sắc lệnh hôm 27-1 của Bộ Tư pháp Mỹ được coi là biện pháp nhằm cải tổ Sở Cảnh sát và hệ thống tư pháp của thành phố Ferguson, bang Missouri. Bởi theo sắc lệnh dài 131 trang, Bộ Tư pháp (DOJ) yêu cầu tất cả các nhân viên thuộc Sở Cảnh sát Ferguson, từ cảnh sát tuần tra tới quản giáo nhà tù đều phải đeo thiết bị có gắn camera khi làm nhiệm vụ. 

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417